làm thế nào để nhảy việc thành công

Những điều cần phải tránh khi bỏ việc

Trước khi rời khỏi công ty bạn nên đề nghị giám đốc, trưởng phòng hoặc người giám sát bạn chứng nhận về thời gian bạn

Làm sao để khi nhảy việc không mất cả chì lẫn chài

Khi được hẹn phỏng vấn, bạn có thể xin nhà tuyển dụng đặt hẹn phỏng vấn vào giờ nghỉ trưa, cuối tuần hoặc sau khi